گیلاس مینویسد


به هیچکس نگید زشت!


اما به هیچکس نگید زشت، اونی که ازنظر شما زشته عزیز و عشق خانواده و عزیزاشه و زیباترین براشون

هرکس یه معیاری داره، 

زیبایی یه چیز نسبی …. Designed By Erfan Powered by Bayan